TIETOSUOJA-SELOSTE

Koulutettu hieroja

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten hieroja käsittelee henkilötietoja. Tämä seloste koskee Koulutettu Hieroja Salla Maijalan asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä ja on laadittu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

KOULUTETTU HIEROJA SALLA MAIJALA

Salla Maijala, Hallituskatu 17, 33200 Tampere

Y-tunnus 3135691-5

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Salla Maijala

sallamaijala@hotmail.com / 0442315444

Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja asiakasviestintään.

 • Hoidon tarjoaminen ja toteuttaminen

 • Asiakassuhteen ylläpitäminen ja asiakaspalvelu

 • Laskutus, perintä ja maksujen käsittely

 • Palautteen kerääminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen

 • Mahdolliset lailliset velvoitteet

 • Lainsäädännön edellyttämän raportointitiedon keräämiseen
   

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai sovellettavien lakien mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Hieronta-asiakkaista nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta kerätään tiedot asiakassuhteen alussa esitietolomakkeella (asiakas itse kirjoittaa lapun ja allekirjoittaa sen, samalla suostuen tietojen tallentamiseen asiakasrekisteriini). Netissä aikaa varatessa tallentuu nimi, puhelin, sähköposti.

Tietojen luovutukset

Emme jaa henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa ilman asiakkaan suostumusta, ellei se ole tarpeen palvelujen tarjoamiseksi tai sovellettavan lain niin vaatiessa.

Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa.

 • Päästä henkilötietoihinsa ja pyytää niiden oikaisemista

 • Pyytää tietojensa poistamista

 • Vastustaa tietojensa käsittelyä

 • Siirtää tietonsa toiselle palveluntarjoajalle

 • Peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, jos käsittely perustuu suostumukseen

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden täyttämät esitietolomakkeet säilytetään vain manuaalisesti. Paperiset arkistot säilytetään lukollisessa arkistokaapissa valvotuissa olosuhteissa. Ajanvarausjärjestelmä salasanoilla suojattu. Huolehdin siis asianmukaisilla toimenpiteillä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä tai muulta tietoturvaloukkaukselta.

Yhteydenotot

Kaikki tietosuojaan liittyvät kysymykset tai pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen sallamaijala@hotmail.com

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Viimeisin päivitys: 1.1.2024

Saatavilla myös viikonloppu- ja ilta-ajat!
Tervetuloa hierontaan! 
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita