TIETOSUOJA-SELOSTE

Koulutettu hieroja

TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterinpitäjä

KOULUTETTU HIEROJA SALLA MAIJALA

Salla Maijala, Hallituskatu 17, 33200 Tampere

Y-tunnus 3135691-5

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Salla Maijala

sallamaijala@hotmail.com / 0442315444

Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja asiakasviestintään. 

  • lainsäädännön edellyttämän raportointitiedon keräämiseen
  • laskutukseen ja perintään

Rekisterin tietosisältö

Hieronta-asiakkaista nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta kerätään tiedot asiakassuhteen alussa esitietolomakkeella (asiakas itse kirjoittaa lapun ja allekirjoittaa sen). Netissä aikaa varatessa tallentuu nimi, puhelin, sähköposti.

Tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella tai lakiin perustuen. Muuten ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden täyttämät esitietolomakkeet säilytetään vain manuaalisesti. Paperiset arkistot säilytetään lukollisessa arkistokaapissa valvotuissa olosuhteissa. Ajanvarausjärjestelmä suojattu.

Saatavilla myös viikonloppu- ja ilta-ajat!
Tervetuloa hierontaan! 
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita